poppkad_2.jpg

poppkad - websites

Toegang tot de digitale collectie van Poppkaarten en –leggers van de Koninklijke Bibliotheek:
http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpPopp_nl.html

Patrimoine Cartographique de Wallonie: site met downloadbare Poppkaarten en –leggers uit het Brusselse en Waalse gewest (te raadplegen met plug–in):
http://patrimoine.spw.wallonie.be/cartotheque/

Toegang tot de digitale collectie Poppleggers van de Universteitsbibliotheek Gent:
http://lib.ugent.be/en/catalog/type:maps?q=popp

Online raadpleegbare Poppkaarten uit het Vlaamse gewest (zie Historische kaarten):
http://www.geopunt.be/kaart

Site van Philippe Huvelle met achtergrondinformatie over Poppkaarten:
http://www.artthemis.be/plan–popp/

Data- en expertisecentrum die de Poppkad-infrastructuur beheert:
http://www.queteletcenter.ugent.be/


Beknopte literatuurlijst

Websites

©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014