poppkad_2.jpg

poppkad - websites

Toegang tot de digitale collectie van Poppkaarten en –leggers van de Koninklijke Bibliotheek:
https://belgica.kbr.be/belgica/popp.aspx?_lg=nl-BE

Toegang tot de digitale collectie Poppleggers van de Universteitsbibliotheek Gent:
https://lib.ugent.be/nl/catalog?q=popp+cadastral

Online raadpleegbare Poppkaarten uit het Vlaamse gewest (zie Historische kaarten):
http://www.geopunt.be/kaart

Site van Philippe Huvelle met achtergrondinformatie over Poppkaarten:
https://www.planpopp.be/

Data- en expertisecentrum die de Poppkad-infrastructuur beheert:
http://www.queteletcenter.ugent.be/


Beknopte literatuurlijst

Websites

©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014