poppkad_2.jpg

poppkad - achtergrond2

In verhouding tot het belang dat vastgoed vertegenwoordigt op diverse sectoren van het maatschappelijk leven, is nog onvoldoende gekend over de ontwikkeling van het onroerend bezit. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij microstudies waarbij de vraag naar de representativiteit vaak onbeantwoord blijft. Nog steeds kampt het onderzoek met een gebrek aan studies die de processen in de verschillende geografische entiteiten in kaart kunnen brengen en de nodige elementen oplevert voor een evenwichtige synthese. De reden voor deze lacune moet gezocht worden in het bronnenmateriaal . Er zijn onvoldoende statistieken op landelijk niveau bewaard gebleven die een licht werpen op het verloop van de bezitsverhoudingen in de verschillende regio's en gemeenten van ons land. De lacune in onze kennis kan worden gevuld aan de hand van de gegevensbestanden van het kadaster.


1. Eigen heerd is goud weerd
2. Vastgoed en wetenschappelijk onderzoek
3. Het kadaster als historische bron

©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014