fig1.jpg
poppkad_2.jpg

DATABANK VASTGOEDEIGENAARS

images/fig4.jpg

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Met het oog op de identificatie van grootgrondbezit worden in het kader van het project POPPKAD namen uit Poppleggers gedigitaliseerd. Het gaat om namen van eigenaars, vruchtgebruikers en erfpachters van vastgoed gelegen in de provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen en Oost-Vlaanderen op een gegeven moment in de periode 1858-1873. Hoewel deze lijst slechts een “bijproduct” van het project is, vormt het een nuttig instrument voor heemkundigen, genealogen en andere vorsers. Het bestand fungeert immers als een register op de Poppleggers waarvan het gebruik door een gebrek aan indices wordt bemoeilijkt. Bij elke naam uit het projectbestand worden de gemeente en het artikelnummer vermeld waar inlichtingen over het onroerende bezit van de betreffende persoon zijn terug te vinden.

De POPPKAD-databank is in opbouw en telt 450.000 eigendomsartikels met 540.000 familienamen afkomstig uit 1.006 gemeenten. Per provincie zijn de beschikbare gemeenten als volgt verdeeld.

Namenregister op basis van de Poppleggers: overzicht beschikbare gemeenten

Provincie Aantal gemeenten Datering
Antwerpen     87 (alle Poppleggers)1867-1871
Brabant   2791858-1864
Henegouwen   3501861-1873
Oost-Vlaanderen   290 (alle Poppleggers)1859-1864
TOTAAL1.006 

Toegang tot het namenregister
Overzichtskaart van geïndexeerde gemeenten
Waarom bestrijkt het namenregister niet alle gemeenten ?
Waar zijn vastgoedgegevens van de ontbrekende gemeenten te vinden ?

Disclaimer