fig1.jpg
poppkad_2.jpg

DATABANK VASTGOEDEIGENAARS

images/fig4.jpg

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Met het oog op de identificatie van vastgoedeigenaars werden persoonsnamen uit Poppleggers in databanken ingevoerd. Deze bestanden kwamen tot stand in het kader van de projecten POPPKAD en West-Vlaanderen verpoppt met medewerking van Heemkunde West-Vlaanderen. Ze omvatten de namen van eigenaars, vruchtgebruikers en erfpachters van vastgoed gelegen in de provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen op een gegeven moment in de periode 1843-1873. Deze lijsten vormen een nuttig instrument voor heemkundigen, genealogen en andere vorsers. Het bestand fungeert als een toegang op de Poppleggers waarvan het gebruik door een gebrek aan indices wordt bemoeilijkt. Bij elke persoonsnaam in de databank worden de gemeente en het artikelnummer vermeld waar inlichtingen over het onroerende bezit van de betreffende persoon zijn terug te vinden.

De POPPKAD-databank is in opbouw en telt 534.000 eigendomsartikels met 560.000 familienamen afkomstig uit 1.253 gemeenten. Per provincie zijn de beschikbare gemeenten als volgt verdeeld.

Namenregister op basis van de Poppleggers: overzicht beschikbare gemeenten

Provincie Aantal gemeenten Datering
Antwerpen     87 (alle Poppleggers)1867-1871
Brabant   2791858-1864
Henegouwen   3501861-1873
Oost-Vlaanderen   290 (alle Poppleggers)1859-1864
West-Vlaanderen   247 (alle Poppleggers)1843-1852
1862 (Brugge stad)
TOTAAL1.253 

Toegang tot het namenregister
Overzichtskaart van geïndexeerde gemeenten
Waarom bestrijkt het namenregister niet alle gemeenten ?
Waar zijn vastgoedgegevens van de ontbrekende gemeenten te vinden ?

Disclaimer