fig1.jpg
poppkad_2.jpg

Poppkad Beschrijving

images/fig4.jpg

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Goed onderzoek heeft nood aan goede data. De vooruitgang van de informatie- en communicatietechnologie gaat gepaard met een groeiende vraag naar adequaat studiemateriaal onder wetenschappers. Binnen het historisch onderzoek bestaat een behoefte naar bronnen die de ontwikkeling van het onroerende bezit op omvattende en gedetailleerde wijze in kaart brengen. Het Belgisch kadaster beheert een omvangrijke inventaris aan vastgoedgegevens die met behulp van moderne technieken tot de nodige kennisinzichten leiden. Het project POPPKAD ontsluit historische vastgoedgegevens door kadastergegevens gepubliceerd door P.C. Popp in gebruiksklare databanken samen te brengen. Het richt zich in het bijzonder op de studie van eigenaars en bezitsverhoudingen in verschillende streken van België in de negentiende eeuw.

Tot het takenpakket van het project behoren de volgende opdrachten:

Het project POPPKAD kreeg financiering van de Universiteit Gent en FWO-Vlaanderen (programma Middelzware Onderzoeksinfrastructuren) (2013-2018).


Projectbeschrijving

Projectteam