poppkad_2.jpg

poppkad - namenregister_waarom

Waarom bestrijkt het namenregister niet alle gemeenten ?

Het namenregister bestrijkt een aanzienlijk territorium, maar lang niet alle delen van het land. Met de beperkte middelen waarover we beschikken, is het niet mogelijk om vastgoedgegevens van alle gemeenten in de databank op te nemen. Een dergelijke doelstelling past bovendien niet in het project. POPPKAD wordt voor wetenschappelijke toepassingen ontwikkeld. Het initiatief moet in de eerste plaats onderzoeksmateriaal opleveren voor de studie van sociale verhoudingen in de 19de eeuw. Hiervoor volstaat een selectie van gemeenten. Bepalend voor de keuze van gemeenten is de representativiteit van het gebied (verstedelijkingsgraad, oppervlakte pachtland, enz.).

De databank vastgoedeigenaars bevat de namen van alle particuliere eigenaars en vruchtgebruikers uit de collectie Poppleggers van de universiteitsbibliotheek Gent. Deze reeks werd aangevuld met gemeenten die van belang zijn voor de selectie van de regio‘s waarover diepteonderzoek zal worden verricht.

Zoekmachine
Welke eigenaars en inlichtingen komen in de databank voor ?
Betrouwbaarheid en spelling van namen
Zoektips
Voorbeeld van vastgoedbeschrijving in een originele Popplegger
Waar vind ik de vastgoedbeschrijving van de eigenaars?
Waarom bestrijkt het namenregister niet alle gemeenten ?
Waar zijn vastgoedgegevens van de ontbrekende gemeenten te vinden ?
Handleiding voor onderzoekers

©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014