fig1.jpg
poppkad_2.jpg

zoekmachine vastgoedeigenaars

images/betrouwbaarheid.jpg

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Betrouwbaarheid en spelling van namen

De zoekmachine dient met de nodige kritische zin en inventiviteit te worden gebruikt. Een persoon kan onder verschillende benamingen en schrijfwijzen in de databank voorkomen. In de negentiende eeuw nam men het niet zo nauw met de spelling. Familienamen werden vaak genoteerd zoals een ambtenaar het hoorde, wat aanleiding gaf tot een brede waaier van schrijfwijzen. De kadastrale administratie verfranste of latiniseerde daarnaast vele voornamen.

De Poppleggers en de originele kadasterdocumenten zijn bovendien niet vrij van fouten. Bij het overschrijven van de kadastrale gegevens en het zetwerk werden vergissingen door Popp en diens medewerkers begaan. Ook de kadasterambtenaren lieten zich in dit verband niet onbetuigd. De registratie van de persoonsnamen blijkt in het bijzonder gevoelig te zijn geweest voor fouten.

Zoekmachine
Welke eigenaars en inlichtingen komen in de databank voor ?
Betrouwbaarheid en spelling van namen
Zoektips
Voorbeeld van vastgoedbeschrijving in een originele Popplegger
Waar vind ik de vastgoedbeschrijving van de eigenaars?
Waarom bestrijkt het namenregister niet alle gemeenten ?
Waar zijn vastgoedgegevens van de ontbrekende gemeenten te vinden ?
Handleiding voor onderzoekers