fig1.jpg
poppkad_2.jpg

zoekmachine vastgoedeigenaars

images/waar.jpg

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Waar vind ik de vastgoedbeschrijving van de eigenaars ?

De kadastrale leggers uitgegeven door Popp bevatten per gemeente een gedetailleerde lijst van alle onroerende bezittingen per eigenaar of groep van eigenaars met dezelfde rechten op een goed. Deze registers worden in bibliotheken en archieven verspreid in het land bewaard. Een groot aantal van deze documenten werden gedigitaliseerd door de Universiteitsbibliotheek Gent (in samenwerking met POPPKAD) en de Koninklijke Bibliotheek van België. De leggers zijn te consulteren op de websites van deze instellingen of kunnen via de zoekmachine op deze site worden gedownload.

Wie met behulp van de zoekmachine snel vastgoedgegevens van een bepaalde eigenaar wil opsporen, kan de originele registers downloaden via de rechterkolom in de tabel met resultaten van de zoekopdracht, gaat vervolgens naar de laatste bladzijde van deze registers en klimt op tot het betreffende artikelnummer wordt gevonden (de bladzijden vooraan in de leggers zijn voorbehouden aan algemene inlichtingen over de gemeente, namenindexen en concordantietabellen).

De ligging van de onroerende bezittingen kunnen ook ruimtelijk worden gesitueerd aan de hand van de kadasterkaarten uitgegeven door Popp. De meeste kaarten zijn consulteerbaar op de website van de Koninklijke Bibliotheek en kunnen via de hoger vermelde links worden geraadpleegd.

Zoekmachine
Welke eigenaars en inlichtingen komen in de databank voor ?
Betrouwbaarheid en spelling van namen
Zoektips
Voorbeeld van vastgoedbeschrijving in een originele Popplegger
Waar vind ik de vastgoedbeschrijving van de eigenaars?
Waarom bestrijkt het namenregister niet alle gemeenten ?
Waar zijn vastgoedgegevens van de ontbrekende gemeenten te vinden ?
Handleiding voor onderzoekers

Disclaimer