fig1.jpg
poppkad_2.jpg

zoekmachine vastgoedeigenaars

images/inlichtingen.jpg

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Welke eigenaars en inlichtingen komen in de databank voor ?

De databank bevat basisgegevens (naam, artikelnummer, gemeente) van alle eigenaars, vruchtgebruikers en erfpachters van vastgoed gelegen in de gemeenten waarvan de kadastrale leggers door P.C. Popp werden gepubliceerd en die tot op heden in het kader van het project POPPKAD werden ingevoerd (zie Overzichtskaart van geïndexeerde gemeenten).

De zoekmachine verwerkt alleen familienamen. Instellingen zijn niet opzoekbaar op deze site (maar worden wel vermeld wanneer ook de naam van een privépersoon figureert in een artikelbeschrijving).

Eén en dezelfde persoon kan meermaals in de databank worden vermeld. Dit is het geval wanneer iemand vastgoed bezit in verschillende van de beschouwde gemeenten of wanneer de eigendomsrechten van deze persoon niet overal dezelfde zijn (onderscheid naar volle of gedeelde eigendom, recht van vruchtgebruik of erfpacht). Een voorbeeld: Joannes Janssens bezit een huis in Lokeren en twee stukken weiland in Eksaarde, waarvan één in volle eigendom, één als co-eigenaar en één met een vruchtgebruiker. In dit geval komt Joannes Janssens drie keer in de leggers en de databank voor.

Zoekmachine
Welke eigenaars en inlichtingen komen in de databank voor ?
Betrouwbaarheid en spelling van namen
Zoektips
Voorbeeld van vastgoedbeschrijving in een originele Popplegger
Waar vind ik de vastgoedbeschrijving van de eigenaars?
Waarom bestrijkt het namenregister niet alle gemeenten ?
Waar zijn vastgoedgegevens van de ontbrekende gemeenten te vinden ?
Handleiding voor onderzoekers

Disclaimer