poppkad_2.jpg

poppkad - namenregister_waar2

Waar zijn vastgoedgegevens van de ontbrekende gemeenten te vinden ?

Popp heeft de kadastrale kaarten en leggers van 1.733 gemeenten gepubliceerd (zie beschrijving en kaart). Hiervan zijn 1.253 gemeenten opgenomen in het namenregister POPPKAD. Wie op zoek is naar vastgoedgegevens van de overige gemeenten, kan afbeeldingen van de leggers en kaarten uit Popps Atlas raadplegen op de website van de Koninklijke Bibliotheek. De meeste documenten zijn opzoekbaar via de catalogus (externe link) (deze digitale collectie is nog incompleet en zal naar verluidt worden aangevuld).

Helaas is Popp er niet in geslaagd om de kadastrale Atlas voor alle Belgische gemeenten uit te geven. Van 826 gemeenten uit het midden van de 19de eeuw, hoofdzakelijk gelegen in het arrondissement Turnhout en de provincies Limburg, Luxemburg en Namen werden geen kadastrale gegevens op het niveau van de eigenaars of percelen gepubliceerd. Wie deze gegevens wil opsporen, is veelal aangewezen op het archief van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). In sommige gemeentearchieven zijn tevens dubbels van de kadastrale registers en kaarten aan te treffen.

Zoekmachine
Welke eigenaars en inlichtingen komen in de databank voor ?
Betrouwbaarheid en spelling van namen
Zoektips
Voorbeeld van vastgoedbeschrijving in een originele Popplegger
Waar vind ik de vastgoedbeschrijving van de eigenaars?
Waarom bestrijkt het namenregister niet alle gemeenten ?
Waar zijn vastgoedgegevens van de ontbrekende gemeenten te vinden ?
Handleiding voor onderzoekers

©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014