fig1.jpg
poppkad_2.jpg

CONCISE BIBLIOGRAPHY

images/fig4.jpg

Vrielinck (Sven). Grootse plannen: de kadastrale Atlas van België van P.C. Popp: genese en datering (1840-1880). Amsterdam University Press, 2018, 164 p.

Ronsijn (Wouter). De Kadasterkaarten van Popp: een sleutel tot uw lokale geschiedenis: historische geografie van Aarschot, Asse, Halle en Tienen aan de hand van de kadasterkaarten van Popp. [Popp's land registry maps: a key to your local history: historical geography of Aarschot, Asse, Halle and Tienen based on Popp's land registry maps]. Leuven/Louvain, Peeters Publishers, 2007, 148 p.

De Reu (Pieter). De geschiedenis van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, 1796-2006. [The history of the General Administration of Patrimony Documentation, 1796-2006]. Brussels, State Archives, 2011, 427 p. (Miscellanea Archivistica Studia XXX)

Hannes (Juul). De Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van P.-C. Popp: zijn betekenis voor de historische geografie der gemeenten, [The Atlas cadastral parcellaire de la Belgique of P.-C. Popp: its significance for the historical geography of the municipalities], in: Gemeentekrediet van België. Driemaandelijks Tijdschrift, 22 (1968), 84, pp. 137-146.


Concise bibliography

Websites